st“El desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats”

Informe Brundtland “El nostre Futur Comú” (ONU, 1987)


Aconseguir l’objectiu de la sostenibilitat és una tasca molt complexa perquè afecta totes les dimensions de la nostra vida social i econòmica i la nostra relació amb el medi. La supervivència del nostre sistema de vida depèn d’un fràgil equilibri entre el manteniment de la diversitat biològica, la salut humana i la qualitat de l’aire, de l’aigua i del sòl. Per tant, per ser sostenibles hem d’aconseguir:

1. Que el ritme amb que consumim recursos no superi la capacitat dels sistemes naturals per reposar-los.
2. Que el ritme amb que contaminem i produïm residus no superi la capacitat del medi per absorbir-los.

Però no tots consumim igual. Al món hi ha un repartiment desigual de la riquesa, en què el 20 % de la població mundial, situada en dels països més desenvolupats, consumeix el 80% dels recursos disponibles. Per això, per ser sostenibles a més a més hem d’aconseguir:

3. Que hi hagi una millora de la justícia social i de la democràcia
4. Que es superin els esquemes culturals actuals que relacionen la qualitat de vida amb la possessió de béns materials i amb la utilització indiscriminada de recursos.