stInstitucions i Programes Oficials

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)
http://www.unep.org
The United Nations Environment Programme (UNEP) és la veu pel Medi Ambient a les Nacions Unides. És un mitjà catalitzador que pretén posar facilitats per promoure l'ús racional dels recursos natural del planeta per a un desenvolupament sostenible.

LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY (ICLEI)
http://www.iclei.org

Es tracta d'una associació internacional integrada per més de 550 governs municipals i organitzacions territorials nacionals i regionals compromesos amb el desenvolupament sostenible. L'ICLEI proporciona assessorament tècnic, formació, i serveis d'informació per capacitar, per compartir coneixement i per donar suport al govern municipal en l'aplicació de desenvolupament sostenible en el nivell local.

AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDI AMBIENT (EEA)
http://local.es.eea.europa.eu/

L'Agència Europea de Medi Ambient és el principal organisme públic europeu dedicat a subministrar informació oportuna, específica, rellevant i fiable als polítics i als ciutadans, a fi de recolzar el desenvolupament sostenible i de contribuir a aconseguir millores significatives i quantificables del medi ambient d'Europa.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT
http://www.mma.es

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Medi Ambient
http://www.gencat.es/mediamb/

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
http://www.diba.es/mediambient/default.asp

 

Xarxes

XARXA DE CIUTAT I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT
http://www.diba.es/xarsasost


RED ESPANYOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA

http://www.femp.es/var/ciudadesporelclima.htm


RED DE AGENDAS 21
http://www.agenda21-local.net

 

Centres d'Informació i Bones Pràctiques

WORLDWATCH INSTITUTE
http://www.worldwatch.org

L'Institut de Worldwatch ofereix una barreja única d'investigació interdisciplinària, global, i d'escriptura accessible que l'ha fet una font principal d'informació en les interaccions entre las tendències.


PORTAL SOSTENIBILIDAD
http://portalsostenibilidad.upc.edu/index.php

Espai de referència per a totes les persones interessades en informar-se sobre qualsevol tema relacionat amb la sostenibilitat. S'estructura en quatre grans apartats: ambiental, social, econòmic i institucional.