st

La Quarta Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles es va celebrar novament a Aalborg del 9 al 12 de juny de 2004. El resultat va ser la signatura dels anomenats Compromisos d'Aalborg, un document que sorgeix d'un reeixit procés participatiu que apunta les línies de treball del sostenibilisme urbà a Europa, almenys fins la pròxima dècada. Els compromisos prenen, així doncs, el relleu de la Carta d'Aalborg, signada a la mateixa ciutat danesa fa 10 anys i actualment subscrita per més de 2000 municipis, i que en el seu moment va suposar el tret de sortida de les agendes 21 a Europa.

SANT BOI I LA CARTA D’AALBORG+10

El Ple Municipal de 10de febrer de 2005 va aprovar l’adhesió del municipi de Sant Boi de Llobregat a la declaració de compromisos de la Carta d’Aalborg+10 celebrada al juny de 2004 amb la participació de Sant Boi i d’altres municipis europeus agrupats en la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, en la qual es van actualitzar i es van renovar els compromisos de la Conferència realitzada l’any 1994.


Sant Boi de Llobregat va ser present
en la conferència d’Aalborg. A la foto,
representants de la delegació espanyola.


ELS COMPROMISOS D’AALBORG+10