st

La Carta d'Aalborg s’emmarca en el context de les Agendes 21 Locals. Es tracta d’un document signat pels municipis participants a la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, reunits a Aalborg (Dinamarca) al mes de maig de 1994. En aquest document, els municipis signants es comprometen a adoptar estratègies locals i a fer de la sostenibilitat un dels eixos fonamentals de la seva actuació.

La Conferència d’Aalborg va suposar un punt d’inici per a la Campanya de Ciutats i Pobles Sostenibles. Va estar patrocinada pel Consell Internacional per a les Iniciatives Ambientals Locals (ICLEI), la Xarxa Europea de Municipis Saludables (OMS), l’Associació Europea de Ciutats Metropolitanes (Eurocities), l’Organització de Pobles Units i el Consell Europeu de Municipis i Regions.

S’hi van establir 14 requisits per a les ciutats i pobles europeus:

1. Responsabilitat de les ciutats i pobles europeus en el desenvolupament sostenible
2. Noció i Principis de la sostenibilitat
3. Estratègies locals cap a la sostenibilitat
4. Sostenibilitat com a procés local i creatiu de visualització dels balanços socials
5. Resolució de problemes per negociació
6. Economia urbana cap a la sostenibilitat
7. Equitat social per a la sostenibilitat urbana
8. Dissenys sostenibles per a l’Ordenació del Territori
9. Disseny de la mobilitat sostenible
10. Responsabilitat en el canvi climàtic
11. Prevenir la contaminació dels ecosistemes
12. Autogovern local com a una condició prèvia
13. Els ciutadans com a actors principals en la implicació de la comunitat
14. Instruments i eines per a una gestió urbana cap a la sostenibilitat

 


LA CARTA D’AALBORG