lI 1- Agenda 21 al món Il
Il 2- L'Agenda 21 a Sant Boi lI
Il 3- L'Agenda 21 i tu lI
Il 4- L'Agenda 21 en acció lI
....................................................................................................................................

Institucions i Programes Oficials

Agència Europea del Medi Ambient (EUMA)
http://www.eeaa.eu.int
http://www.eeaa.dk

Ajuntament de Barcelona
            Medi Ambient
            http://www.mediambient.bcn.es/cat/cont.htm

            Regidoria Ciutat Sostenible
            http://www.es/catala/ciutat

Diputació de Barcelona
http://www.diba.es/

EPA – Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov

Generalitat de Catalunya
            Departament de Medi Ambient
            http://www.gencat.es/mediamb/

            Junta de Residus
            http://www.junres.es

Ministerio de Medio Ambiente
http://www.mma.es

Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides
http://www.unep.ch

Programa Metropolità de Gestió de Residus
http://www.ema-amb.com

 

Xarxes

Great Lakes Information Network
http://www.great-lakes.net

Xarxa de Ciutat i Pobles cap a la Sostenibilitat
http://www.diba.es/xarsasost

Xarxa de Dones per al Medi Ambient
http://www.oneworldweb.de/FrauenUmweltNetz/activity.htm

Red Espanyola de Ciudades por el clima
http://www.femp.es/var/ciudadesporelclima.htm

Red de Agendas 21

Iniciatives Ciutadanes

Ciutats Sostenible
http://www.verds.org/verds/regcs

Congreso Internacional de Movimientos Sociales (CIMS)
http://www.anit.es/redcims

Consell de la Terra
http://www.ecouncil.ac.cr

 

Centres d’Informació i Bones Pràctiques

La casa Verda. Informació ambiental
http://www.uv.es/~fonsmeda/

L’Estat del Món
http://www.worldwatch.org

Global Ideas Bank (Banc d’Idees Globals)
http://www.www.globlideasbank.org

Globar Urban Observatory (Observatori Urbà Mundial)
http://www.urbanobservatory.org

Greenpeace
http://greenpeace.org/welcome.html

Pangea
            Base de dades d’ONG espanyoles
http://www.pangea.org/alephweb/

TerraBit (CEIA, Centre d’Estudis d’Informació Ambiental)
http://www.octmet-es/terrabit/catala/

World Resources Institute (WRI, Institut de Recursos Mundials)
http://www.wri.org/

WWF/ADENA
http://www.wwf.es

 

Altres Rescursos

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF, Universitat Autònoma de Barcelona)
http://www.creaf.uab.es

Democràcia Electrònica
            Accés a informació sobre administracions públiques catalanes i espanyoles
            http://www.www.democraciaweb.org/demo.htm

Fòrum Universal de les Cultures-Barcelona 2004
Llista d’enllaços a entitats i iniciatives relacionades amb els tres eixos temàtics del Fòrum: sostenibilitat, pau i diversitat cultural.
            http://www.barcelona2004.org/arees (aquest link no va a enlloc)

Free Speech Internet TV (Televisió Internet per la Llibertat d’Expressió)
            Eines per a la creació d’emissores independents de TV i ràdio amb Internet.
            http://www.freespeech.org/

Local Agenda 21 Guidance and Training Programme. ICLEI
http://www.iclei.org/la21gtp/

Preserving Resources through Integrated Sustainable Management
            Base de dades relacionada amb la gestió dels residussd
http://www.wrfound.org.uk/index.html

The Compost Resource Page
http://www.oldgrowth.org/compost/

World Health Organisation.IMS
http://www.who.org


.............................................................................................................................

l Notícies A-21 ll Tests ll Contactes ll Enllaços
Català Castellano Agenda 21 Agenda 21 a Sant Boi Participa Agenda 21 a les escolas Novetats enllaços
Agenda 21 a Sant Boi Participa Novetats Enllaços ô