lI 1- Agenda 21 al món Il
Il 2- L'Agenda 21 a Sant Boi lI
Il 3- L'Agenda 21 i tu lI
Il 4- L'Agenda 21 en acció lI
  l Sant Boi, cada dia més sostenible
l La petjada ecològica de Sant Boi
i Sant Boi, municipi amic dels boscos
....................................................................................................................................

d) Sant Boi, municipi amic dels boscos

 

Una de les estratègies urbanes per contribuir al desenvolupament sostenible és la reducció de l'impacte ambiental de la ciutat sobre el planeta i, per tant, la disminució de la petjada ecològica. En aquest sentit, una de les accions de l'Agenda 21 de Sant Boi és contribuir a frenar la desforestació dels boscos del planeta consumint fusta amb certificat de gestió forestal sostenible, amb l'objectiu de consumir amb justícia i racionalitat.

Les autoritats locals tenen una responsabilitat evident en la introducció de sistemes i productes més respectuosos amb el medi ambient i, en concret, en els derivats de la fusta, que es consumeixen per a material d'oficina (paper i mobiliari) o en obres, mobiliari urbà, parcs i jardins, etc. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va aprovar per unanimitat del Ple Municipal de 15.03.04 la Declaració institucional per desenvolupar una política de compra de fusta que contribueixi a una gestió racional i a un aprofitament més sostenible dels recursos naturals i, en particular, dels forestals. Aquesta mesura va anar acompanyada d'un conjunt de criteris i recomanacions de bones pràctiques per a l’estalvi de paper a les dependències municipals.

Amb aquesta iniciativa l'Ajuntament de Sant Boi col·labora en la campanya "Ciudades por los bosques", impulsada per WWWf/Adena, i amb la campanya per la defensa i conservació dels boscos primaris impulsada per Greenpeace. L'esforç dut a terme des de l'any 2004 ha portat l'Ajuntament de Sant Boi a situar-se en la llista verda de municipis que estan compromesos a comprar només fusta certificada pel Consell d'Administració Forestal FSC. Només tres municipis a tot l'Estat (Sant Boi, Barcelona i el Prat) han pogut obtenir aquesta qualificació.


Llista Verda de Ciutats pels Boscos

DOCUMENTS:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL (PDF)
BONES PRÀCTIQUES ÚS PAPER A L’OFICINA (PDF)


.............................................................................................................................

l Notícies A-21 ll Tests ll Contactes ll Enllaços
Català Castellano Agenda 21 Agenda 21 a Sant Boi Participa Agenda 21 a les escolas Novetats enllaços
Agenda 21 a Sant Boi Participa Novetats Enllaços ô