lI 1- Agenda 21 al món Il
Il 2- L'Agenda 21 a Sant Boi lI
  l La nostra Agenda verda i solidària
l L’Agenda 21 de Sant Boi pas a pas
l Construint l’Agenda 21: metodologia del procés
i El procés de participació
i El nostre compromís per la sostenibilitat: El Pla d’acció local de Sant Boi.
Il 3- L'Agenda 21 i tu lI
Il 4- L'Agenda 21 en acció lI

c) Construint l’Agenda 21: metodologia del procésQUÈ ÉS L’AGENDA 21? COM LA PODEM FER?

1. Elaboració de l’Índex Temàtic: acordar la filosofia
L’elaboració de l’Índex Temàtic va ser el primer pas en el qual es van decidir quins temes abordaria l’Agenda 21 de Sant Boi, quins eren aquells aspectes que havien de ser tractats, tant per l’Agenda Ambiental com per l’Agenda Social, Econòmica i Ciutadana. L’elaboració de l’Índex Temàtic ens orienta i ens marca el camí perquè els objectius i les accions de l’Agenda 21 tendeixin cap a la sostenibilitat.

QUÈ CONEIXEM DE SANT BOI?
2. Recull de dades: Memòria de la Informació
A continuació, es va recopilar tota la informació bàsica, i tan actualitzada com va ser possible, sobre els temes de l’Índex que tenen incidència en el medi ambient, en la societat i en l’economia de la ciutat.

QUIN ÉS L’ESTAT DEL MUNICIPI?
3. Diagnosi de la situació actual: identificació de problemes i causes
L’anàlisi i reflexió sobre la informació aportada al recull de dades ens va conduir a l’elaboració de la diagnosi en la qual s’identifiquen els punts forts de Sant Boi que cal potenciar, els problemes que cal minimitzar o contrarestar i, en general, tot el que s’ha de tenir en compte per tendir cap a una relació sostenible entre el desenvolupament social i econòmic i el medi ambient.

COM FAREM REALITAT LA SOSTENIBILITAT A SANT BOI?
4. Pla d’acció local: Estratègies, objectius i accions
Els reptes i objectius estratègics que planteja l’Agenda 21 Local es van concretar finalment en el Pla d’acció local, una eina de gestió que recull les accions que entre tots i totes ens comprometem a dur a terme per fer de Sant Boi una ciutat més sostenible.

COM HI PODEM PARTICIPAR?
5. Implantació: Implicació dels agents socials i econòmics
La posada en marxa de l’Agenda 21 Local és responsabilitat de tota la societat. Per això és imprescindible la participació i la implicació de tot el municipi, ciutadans, entitats, agents econòmics, grups polítics, etc., per aconseguir els objectius de la sostenibilitat.

COM PODEM SABER SI FUNCIONA?
6. Pla de Seguiment: Indicadors i revisió periòdica
El Pla de Seguiment té un sistema de vuitanta indicadors que tenen la finalitat de reflectir amb dades l’evolució del progrés vers la sostenibilitat de Sant Boi de Llobregat i, alhora, donar a conèixer als ciutadans els canvis que es van produint al municipi.
....................................................................................................................................
l Notícies A-21 ll Tests ll Contactes ll Enllaços
Català Castellano Agenda 21 Agenda 21 a Sant Boi Participa Agenda 21 a les escolas Novetats enllaços
Agenda 21 a Sant Boi Participa Novetats Enllaços ô