lI 1- Agenda 21 al món Il  
  l Què és l’Agenda 21?
l Què vol dir sostenibilitat?
l Europa i la Carta d’Aalborg
i Aalborg+10: inspiració pel futur
 
Il 2- L'Agenda 21 a Sant Boi lI  
Il 3- L'Agenda 21 i tu lI  
Il 4- L'Agenda 21 en acció lI  

....................................................................................................................................
b) Què vol dir sostenibilitat?

“El desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats”
                        Informe Brundtland El nostre Futur Comú (ONU, 1987)

Aconseguir l’objectiu de la sostenibilitat és una tasca molt complexa perquè afecta totes les dimensions de la nostra vida social i econòmica i la nostra relació amb el medi. La supervivència del nostre sistema de vida depèn d’un fràgil equilibri entre el manteniment de la diversitat biològica, la salut humana i la qualitat de l’aire, de l’aigua i del sòl. Per tant, per ser sostenibles hem d’aconseguir:

  1. Que el ritme amb què consumim recursos no superi la capacitat dels sistemes naturals per reposar-los.
  2. Que el ritme amb què contaminem i produïm residus no superi la capacitat del medi per absorbir-los.

 

Però no tots consumim igual. Al món hi ha un repartiment desigual de la riquesa, en què el 20% de la població mundial, situada en els països més desenvolupats, consumeix el 80% dels recursos disponibles. Per això, per ser sostenibles a més a més hem d’aconseguir:

  1. Que hi hagi una millora de la justícia social i de la democràcia.
  2. Que se superin els esquemes culturals actuals que relacionen la qualitat de vida amb la possessió de béns materials i amb la utilització indiscriminada de recursos.

.............................................................................................................................
l Notícies A-21 ll Tests ll Contactes ll Enllaços
Català Castellano Agenda 21 Agenda 21 a Sant Boi Participa Agenda 21 a les escolas Novetats enllaços
Agenda 21 a Sant Boi Participa Novetats Enllaços ô