st

LES ESCOLES VERDES DE SANT BOI COMPROMESES AMB UN FUTUR SOSTENIBLE

Les escoles de Sant Boi també fan la seva Agenda 21: els cinc centres educatius adherits al programa Escoles Verdeshan fet un treball de Diagnosi sobre diferents temes d'incidència socioambiental a l'escola i han elaborat el seu propi Pla de cohesió ambiental (Agenda 21 de l’escola) a desenvolupar mitjançant Programes d'acció: el compromís de l'escola per la sostenibilitat.

El Programa escoles verdes de la Generalitat de Catalunya pretén ambientalitzar tant la gestió com el currículum dels centres així com promoure la implicació d’aquests en la millora del seu entorn més proper.

Sant Boi de Llobregat ja compta amb 5 centres educatius amb distintiu d’escola verda, d’un total de 264 centres que actualment participen a tot Catalunya:

  1. IES Marianao / (pdf)
  2. CEIP Amat Verdú / (pdf)
  3. CEIP Benviure / (pdf)
  4. IES Camps Blancs / (pdf)
  5. Fundació Llor / (pdf)


ELS JOVES DE SANT BOI COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT

L'Associació Casal de Joves Casablanca, en resposta al seu Compromís amb la Sostenibilitat, va apostar per la sensibilització del jovent vers la reducció i el reciclatge dels materials de rebuig. Hi va sorgir la idea del Recrea't, un concurs jove de disseny amb materials reutilitzats.

  1. Associació de Casal de Joves Casablanca (pdf)

 

ELS COMERÇOS DE SANT BOI COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT

 

Els comerciants de Sant Boi estan assumint progressivament un paper protagonista en el camí cap a la sostenibilitat. Des de l’any 1999 estan posant  en marxa un seguit d’iniciatives relacionades amb l’estalvi energètic, la promoció dels desplaçaments dels seus clients en transport públic, la compra sostenible i la bona gestió dels residus comercials.

  1. Federació del Comerç de Sant Boi - Nou Comerç (pdf)

 

LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE SANT BOI COMPROMESES AMB LA SOSTENIBILITAT

Al Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat participen una cinquantena d’entitats i associacions que es reuneixen regularment des de l’any 1994. En aquí tenim una mostra de les iniciatives i activitats d’alguns dels seus membres.

Fundació Marianao (pdf)
Grup Benviure
Voluntaris Forestals ADF Puig Vicenç
CCOO Baix Llobregat
Amics de la bici (pdf)
Grup ecologista Encina
Prodema
Asociación de Propietarios Agro-foestals del Baix Llobregat