st

El desenvolupament sostenible és responsabilitat de tots i totes.

Podem implicar-nos personalment en el procés, podem replantejar-nos els nostres hàbits de vida -la manera de desplaçar-nos, de treballar, de comprar, de consumir aigua, energia, aliments i productes-, podem replantejar-nos el nostre paper en la societat, la nostra actitud vers la cooperació i la solidaritat, i també podem prendre part en activitats de participació ciutadana.

En aquest apartat trobareu alguns exemples d’iniciatives que altres ciutadans estan posant en marxa, alguns consells pràctics a dur a terme a casa vostra i alguns mecanismes de participació que l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania perquè a títol personal, i a través de les entitats i col·lectius, pugueu participar en la presa de decisions de les polítiques municipals per la sostenibilitat.