stL’Agenda 21 Local de Sant Boi és el document o “agenda” de la ciutat a on, entre tots, apuntem quins són els principals compromisos i quines són les accions que cal fer en els primers anys del segle XXI per aconseguir un desenvolupament econòmic i social respectuós amb el medi ambient i solidari amb altres pobles i comunitats.

A Sant Boi de Llobregat s’ha fet un avenç significatiu dins del procés de l’Agenda 21 Local amb la realització de les agendes Ambiental, Social, Econòmica i Ciutadana, i finalment amb l’aprovació del seu instrument de gestió: el Pla d’acció local, del qual han sorgit les línies estratègiques que han d’orientar la política ambiental, social i econòmica per la sostenibilitat a la ciutat de Sant Boi, amb el suport de la participació i el consens social.

L'Ajuntament ha desenvolupat el procés d'Agenda 21 a Sant Boi amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa d'Assistència a les Agendes 21 Locals, i amb l'assessorament de la Càtedra UNESCO a la UPC en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global.