st

Sant Boi es va adherir l’any 1997 a la Carta d’Aalborg i va iniciar així el seu compromís per la sostenibilitat. Després de cinc anys d’informació, debat, deliberació i participació ciutadana, Sant Boi va aprovar, l’abril del 2003, l’Agenda 21 Local: el Pla d’Acció de Sant Boi de Llobregat cap a la sostenibilitat per al període 2003-2010.