stL'Agenda 21 representa un compromís dels governs signants a desenvolupar estratègies de sostenibilitat mitjançant la participació ciutadana. La implicació de tots els agents socials i econòmics del municipi és essencial tant en la fase de diagnosi del municipi com en la proposta d’actuacions, la seva priorització i execució.

L’Ajuntament de Sant Boi ha estat un municipi pioner en l’adopció de propostes imaginatives per tal d’implicar el conjunt de la ciutadania en el debat dels aspectes ambientals, socials i econòmics. Així doncs, durant la primera fase de l’Agenda 21 Local de Sant Boi de Llobregat, l’Ajuntament va impulsar el debat sobre els aspectes ambientals en cinc meses temàtiques per a la pre-diagnosi i sis meses sobre les línies estratègiques per al pre-pla d’acció. A partir de l’experiència d’aquesta primera fase, es van poder extreure conclusions que van servir per millorar l’organització de la participació en la segona fase relativa a l’agenda social i econòmica.

El resultat ha estat un gran èxit de participació: durant el termini 2000-2003 més de 500 persones, representants d'entitats, empreses, associacions, grups polítics, sindicats i institucions, col·lectius professionals, i ciutadans i ciutadanes de Sant Boi, han participat en l’elaboració de l'Auditoria ambiental i l’Agenda 21 Local.

EINES DE PARTICIPACIÓ

COMISSIÓ A21
És la comissió de treball per a l’Agenda 21 Local, que es va crear a partir del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat per tal d’organitzar un equip de treball sobre el tema de la sostenibilitat, com una via de participació integrada al procés de l’Agenda 21 a Sant Boi.

FÒRUM AGENDA 21
És l’òrgan principal de participació, que ha acompanyat tot el procés de l’Agenda 21, tant en l’Agenda Ambiental (250 participants) com en l’Agenda Socioeconòmica (270 participants).
Rercords del Fòrum 21 (Àlbum de Fotos)

Al Fòrum 21 tothom hi és convidat: polítics, tècnics, entitats, associacions, agents econòmics, ciutadans i ciutadanes. Es tracta de recollir la percepció, la visió i la vivència que tenen els ciutadans de la realitat del municipi.

Comissions de treball
Són grups de treball del Fòrum 21 que es van crear a finals del 2001 per aportar informació i conèixer opinions sobre la realitat econòmica i social de Sant Boi. Hi formen part tant ciutadans com professionals i tècnics especialitzats en el tema.
FÒRUM VIRTUAL
Ha estat una altra via de participació dins l’espai que l’Agenda 21 té a la web municipal. En aquest Fòrum per Internet s’han rebut 26 aportacions, les quals s’han presentat a les taules de debat de la diagnosi i del pla d’acció.

TAULES DE DEBAT:
Els participants s’han reunit en taules de debat fins a arribar a elaborar una diagnosi de l’estat del municipi respecte a temes mediambientals, socials i econòmics. D’aquesta manera, basant-se en la diagnosi, tècnics i participants han definit línies estratègiques, programes i accions per construir un futur més sostenible.MEMÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ FASE I (PDF)
MEMÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ FASE II (PDF)
RECORDS DEL FÒRUM 21 (ÀLBUM DE FOTOS)