L'Agenda 21 és el camí que hem de seguir per arribar a un estat de desenvolupament respectuós amb el medi ambient i alhora just i solidari amb les persones. És una guia global, però que ha de començar a cada poble i ciutat del món, perquè només millorant el nostre entorn podrem arribar a salvar el planeta.


Es coneix amb el nom d' Agenda 21 un document estratègic que va ser aprovat a la Cimera de la Terra (Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament; Rio de Janeiro, Brasil, juny 1992). Constitueix un pla d'acció per als anys 90 i per a la primera part del segle XXI i és la base per a una nova aliança global per al desenvolupament sostenible i la protecció ambiental en un món cada vegada més interdependent.   Es tracta d'un document extens, de 40 capítols, en forma de programa d'actuació que fonamenta el desenvolupament sostenible en tres aspectes bàsics: el social, l'econòmic i l'ambiental.   

El desenvolupament sostenible pren una extraordinària difusió a rel de l'aprovació a la Cimera de la Terra dels següents documents:

· Declaració de Rio per al Medi Ambient i el Desenvolupament
· Agenda 21: L'Aliança Global per al Medi Ambient i el Desenvolupament
· Conveni sobre el Canvi Climàtic
· Conveni sobre la Diversitat Biològica
· Declaració de Principis Relatius als Boscos

LES ACCIONS PRIORITÀRIES DE L’AGENDA 21